Bên trong khu tiếp nhận người từ ổ dịch Bệnh viện Việt Đức về điều trị

Các bệnh nhân được bố trí, phân luồng phòng điều trị theo tình hình bệnh tình, sức khỏe. Ảnh: P.Đ
Các bệnh nhân được bố trí, phân luồng phòng điều trị theo tình hình bệnh tình, sức khỏe. Ảnh: P.Đ
Các bệnh nhân được bố trí, phân luồng phòng điều trị theo tình hình bệnh tình, sức khỏe. Ảnh: P.Đ
Lên top