Bến Tre xem xét đặt tên đường Trương Vĩnh Trọng

Những năm cuối đời, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về sống ở quê nhà huyện Giồng Trôm và tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương. Ảnh: K.Q
Những năm cuối đời, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về sống ở quê nhà huyện Giồng Trôm và tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương. Ảnh: K.Q
Những năm cuối đời, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về sống ở quê nhà huyện Giồng Trôm và tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương. Ảnh: K.Q
Lên top