Bến Tre xây dựng Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Một góc Khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc ở TP.Cao Lãnh. Ảnh: Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp.
Một góc Khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc ở TP.Cao Lãnh. Ảnh: Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp.
Một góc Khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc ở TP.Cao Lãnh. Ảnh: Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp.
Lên top