Bến Tre: Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng hoạt động hiệu quả

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí. Ảnh: K.Q
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí. Ảnh: K.Q
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí. Ảnh: K.Q
Lên top