Bến Tre: Phải chở nước ngọt từ Tiền Giang, Vĩnh Long về cung cấp cho bệnh viện

Nước mặn xâm nhập sâu vào Cửa Đại, một trong những nhánh sông bao bọc Bến Tre. Ảnh: K.Q
Nước mặn xâm nhập sâu vào Cửa Đại, một trong những nhánh sông bao bọc Bến Tre. Ảnh: K.Q
Nước mặn xâm nhập sâu vào Cửa Đại, một trong những nhánh sông bao bọc Bến Tre. Ảnh: K.Q
Lên top