Bến Tre: Phà tạm Rạch Miễu phát huy hiệu quả

Phà tạm Rạch Miễu giúp giảm áp lực lưu thông qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Phà tạm Rạch Miễu giúp giảm áp lực lưu thông qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Phà tạm Rạch Miễu giúp giảm áp lực lưu thông qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Lên top