Bến Tre: Mẹ Việt Nam Anh Hùng tặng 500 triệu đồng xây công trình xã hội

Phụ nữ Bến Tre đã viết nên truyền thống vẻ vang cho quê hương xứ dừa. Ảnh: K.Q
Phụ nữ Bến Tre đã viết nên truyền thống vẻ vang cho quê hương xứ dừa. Ảnh: K.Q
Phụ nữ Bến Tre đã viết nên truyền thống vẻ vang cho quê hương xứ dừa. Ảnh: K.Q
Lên top