Bến Tre không tắt đèn vào Giờ Trái đất 2021 nhằm đảm bảo an toàn

Giờ Trái đất nhắc nhở mọi người hành động chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Internet
Giờ Trái đất nhắc nhở mọi người hành động chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Internet
Giờ Trái đất nhắc nhở mọi người hành động chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Internet
Lên top