Bến Tre: Doanh nghiệp hoạt động “4 tại chỗ” từ sau 20.7

Hỗ trợ người nghèo tỉnh Bến Tre bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: C.T
Hỗ trợ người nghèo tỉnh Bến Tre bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: C.T
Hỗ trợ người nghèo tỉnh Bến Tre bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: C.T
Lên top