Bến Tre: “Công dân Đồng khởi” được thưởng 20 triệu đồng

Phụ nữ Bến Tre viếng Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định trong dịp kỷ niệm Bến Tre Đồng khởi 17.1.2020. Ảnh: K.Q
Phụ nữ Bến Tre viếng Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định trong dịp kỷ niệm Bến Tre Đồng khởi 17.1.2020. Ảnh: K.Q
Phụ nữ Bến Tre viếng Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định trong dịp kỷ niệm Bến Tre Đồng khởi 17.1.2020. Ảnh: K.Q
Lên top