Bến Tre chính thức có tên đường Trương Vĩnh Trọng

Ông Trương Vĩnh Trọng sống những năm tháng cuối đời ở quê hương Giồng Trôm - Bến Tre: Ảnh: K.Q
Ông Trương Vĩnh Trọng sống những năm tháng cuối đời ở quê hương Giồng Trôm - Bến Tre: Ảnh: K.Q
Ông Trương Vĩnh Trọng sống những năm tháng cuối đời ở quê hương Giồng Trôm - Bến Tre: Ảnh: K.Q
Lên top