Bến “cóc” khổng lồ giữa Thủ đô - tại sao hình thành, bao giờ xóa bỏ?

“Bến cóc” trước tòa nhà Thăng Long Number One luôn có rất đông người, gây cản trở giao thông tại đoạn đường này, nhất là vào giờ cao điểm.
“Bến cóc” trước tòa nhà Thăng Long Number One luôn có rất đông người, gây cản trở giao thông tại đoạn đường này, nhất là vào giờ cao điểm.
“Bến cóc” trước tòa nhà Thăng Long Number One luôn có rất đông người, gây cản trở giao thông tại đoạn đường này, nhất là vào giờ cao điểm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM