Beer Club Queen mở trong chung cư bị tố “hành dân”