Bế tắc xử lý rác thải ở Trà Vinh: Loay hoay trong vòng vây rác cũ, rác mới

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh đang bị ách tắc do có nhiều sai phạm. Ảnh: Tr.Lưu
Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh đang bị ách tắc do có nhiều sai phạm. Ảnh: Tr.Lưu
Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh đang bị ách tắc do có nhiều sai phạm. Ảnh: Tr.Lưu
Lên top