Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội đã mở được mắt

Sức khoẻ của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga tiến triển tốt. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Sức khoẻ của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga tiến triển tốt. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Sức khoẻ của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga tiến triển tốt. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top