Bế mạc Lễ hội Dừa Bến Tre 2019

Trung tâm TP.Bến Tre trong thời gian diễn ra Lễ hội Dừa 2019. Ảnh: K.Q
Trung tâm TP.Bến Tre trong thời gian diễn ra Lễ hội Dừa 2019. Ảnh: K.Q
Trung tâm TP.Bến Tre trong thời gian diễn ra Lễ hội Dừa 2019. Ảnh: K.Q
Lên top