Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bé gái bị cây đổ đè chết trong khu du lịch ở Đà Lạt

Vị trí cây gãy đổ.
Vị trí cây gãy đổ.