Bé 8 tuổi dùng mẹo nhanh trí cứu 2 bạn đuối nước khiến người lớn khâm phục

Em Nguyễn Hữu Phúc nhanh trí cứu sống 2 em nhỏ đuối nước. Ảnh: Facebook
Em Nguyễn Hữu Phúc nhanh trí cứu sống 2 em nhỏ đuối nước. Ảnh: Facebook
Em Nguyễn Hữu Phúc nhanh trí cứu sống 2 em nhỏ đuối nước. Ảnh: Facebook
Lên top