Bay từ TP.HCM về Hà Nội phải cách ly tập trung 7 ngày

Hành khách bay từ TP.HCM về Hà Nội phải cách ly tập trung 7 ngày. Ảnh: GT
Hành khách bay từ TP.HCM về Hà Nội phải cách ly tập trung 7 ngày. Ảnh: GT
Hành khách bay từ TP.HCM về Hà Nội phải cách ly tập trung 7 ngày. Ảnh: GT
Lên top