“Báu vật” của A Xợp dưới chân đỉnh Ărchong

Tấm áo của vua ban cho dân làng A Xợp được ông Pưn cất giữ. Ảnh: Hưng Thơ
Tấm áo của vua ban cho dân làng A Xợp được ông Pưn cất giữ. Ảnh: Hưng Thơ
Tấm áo của vua ban cho dân làng A Xợp được ông Pưn cất giữ. Ảnh: Hưng Thơ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top