Bầu lãnh đạo UBND Thành phố Thủ Đức trước ngày 19.2.2021

Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động từ ngày 1.3.2021.  Ảnh: Minh Quân
Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động từ ngày 1.3.2021. Ảnh: Minh Quân
Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động từ ngày 1.3.2021. Ảnh: Minh Quân
Lên top