Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bắt trưởng công an xã nhận tiền chạy án

Trưởng công an xã bị bắt vì nhận tiền chạy việc.
Trưởng công an xã bị bắt vì nhận tiền chạy việc.