Bắt trưởng công an xã nhận tiền chạy án

Trưởng công an xã bị bắt vì nhận tiền chạy việc.
Trưởng công an xã bị bắt vì nhận tiền chạy việc.
Trưởng công an xã bị bắt vì nhận tiền chạy việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top