Bất thường sàn tiền ảo "vẽ" giấc mơ lãi suất 1000 lần

Buổi bổ nhiệm "đại lý miền Bắc" của sàn tiền ảo Bitcoin Defi diễn ra ngày 5.7, tại TX.Từ Sơn, Bắc Ninh có khoảng 100 người tham dự nhưng không đảm bảo quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Cắt từ clip.
Buổi bổ nhiệm "đại lý miền Bắc" của sàn tiền ảo Bitcoin Defi diễn ra ngày 5.7, tại TX.Từ Sơn, Bắc Ninh có khoảng 100 người tham dự nhưng không đảm bảo quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Cắt từ clip.
Buổi bổ nhiệm "đại lý miền Bắc" của sàn tiền ảo Bitcoin Defi diễn ra ngày 5.7, tại TX.Từ Sơn, Bắc Ninh có khoảng 100 người tham dự nhưng không đảm bảo quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top