Bất thường: Quản lý thị trường Quảng Ninh dùng “xe báo chí” đi kiểm tra gas?