Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19: SB Vina tự giới thiệu là nhà ủy quyền đàm phán của Moderna tại Châu Á

Lai lịch của SB Vina rất "tù mù".
Ảnh: N.C
Lai lịch của SB Vina rất "tù mù". Ảnh: N.C
Lai lịch của SB Vina rất "tù mù". Ảnh: N.C
Lên top