Bắt thanh niên xăm trổ cố ý tông vào cảnh sát giao thông

Thanh niên xăm trổ đâm vào cảnh sát giao thông. Ảnh PV
Thanh niên xăm trổ đâm vào cảnh sát giao thông. Ảnh PV
Thanh niên xăm trổ đâm vào cảnh sát giao thông. Ảnh PV
Lên top