Bắt tạm giam, khám xét nhà nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

Ông Nguyễn Quốc Trâm (bên phải) thời còn đương chức làm việc tại Sở Ngoại vụ Khánh Hòa. Ảnh: Sở Ngoại vụ Khánh Hòa
Ông Nguyễn Quốc Trâm (bên phải) thời còn đương chức làm việc tại Sở Ngoại vụ Khánh Hòa. Ảnh: Sở Ngoại vụ Khánh Hòa
Ông Nguyễn Quốc Trâm (bên phải) thời còn đương chức làm việc tại Sở Ngoại vụ Khánh Hòa. Ảnh: Sở Ngoại vụ Khánh Hòa
Lên top