Bất ổn những dự án ổn định dân cư: Định cư thiếu định canh

Khu tái định cư Đắk P'lao (Đắk Nông) nhìn bên ngoài như một khu phố thị nhưng bên trong có hơn 50 hộ nghèo, cận nghèo, hàng trăm người dân bỏ xứ ra đi tìm kế mưu sinh. Ảnh: Phan Tuấn
Khu tái định cư Đắk P'lao (Đắk Nông) nhìn bên ngoài như một khu phố thị nhưng bên trong có hơn 50 hộ nghèo, cận nghèo, hàng trăm người dân bỏ xứ ra đi tìm kế mưu sinh. Ảnh: Phan Tuấn
Khu tái định cư Đắk P'lao (Đắk Nông) nhìn bên ngoài như một khu phố thị nhưng bên trong có hơn 50 hộ nghèo, cận nghèo, hàng trăm người dân bỏ xứ ra đi tìm kế mưu sinh. Ảnh: Phan Tuấn
Lên top