Bất ổn các dự án ổn định dân cư: Cần lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng của dân

Khi không thiếu đói, bà con ở bon Bu P'răng 1, 2 tập trung phát triển cây trồng công nghiệp để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: Phan Tuấn
Khi không thiếu đói, bà con ở bon Bu P'răng 1, 2 tập trung phát triển cây trồng công nghiệp để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: Phan Tuấn
Khi không thiếu đói, bà con ở bon Bu P'răng 1, 2 tập trung phát triển cây trồng công nghiệp để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: Phan Tuấn
Lên top