“Bát nháo” nước uống đóng bình cung cấp trong trường học

Giá nước uống đóng bình ở trường học mỗi nơi mỗi khác. Ảnh: Cường Ngô
Giá nước uống đóng bình ở trường học mỗi nơi mỗi khác. Ảnh: Cường Ngô
Giá nước uống đóng bình ở trường học mỗi nơi mỗi khác. Ảnh: Cường Ngô
Lên top