“Bát nháo” giá dịch vụ gửi xe tại BV Trẻ em Hải Phòng, lãnh đạo Sở Y tế lên tiếng

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh Trần Vương
Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh Trần Vương
Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh Trần Vương