Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bất ngờ xuất hiện “đàn vịt trời” tại hồ Gươm