Bất ngờ về trụ sở doanh nghiệp "bỏ rơi" 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã

Ông Nguyễn Văn Hưng, chủ đất cho biết, Công ty Beepro chỉ chăm sóc cây được 2 tháng rồi bỏ mặc khiến hàng chục cây cổ thụ được di dời từ đường Kim Mã đã chết khô. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Hưng, chủ đất cho biết, Công ty Beepro chỉ chăm sóc cây được 2 tháng rồi bỏ mặc khiến hàng chục cây cổ thụ được di dời từ đường Kim Mã đã chết khô. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Hưng, chủ đất cho biết, Công ty Beepro chỉ chăm sóc cây được 2 tháng rồi bỏ mặc khiến hàng chục cây cổ thụ được di dời từ đường Kim Mã đã chết khô. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top