Bất ngờ tỉ lệ đàn ông Việt rửa bát giúp vợ mỗi ngày và mức thu nhập

Không ít đàn ông Việt thường đỡ việc nhà với vợ bằng việc rửa bát.(Ảnh minh họa: T.L)
Không ít đàn ông Việt thường đỡ việc nhà với vợ bằng việc rửa bát.(Ảnh minh họa: T.L)
Không ít đàn ông Việt thường đỡ việc nhà với vợ bằng việc rửa bát.(Ảnh minh họa: T.L)
Lên top