Bất ngờ: Thời điểm hỏa hoạn, chuông báo cháy chung cư Carina Plaza không hoạt động