Bất ngờ kết luận thanh tra đá vỉa hè bền 70 năm

Đá vỉa hè bền vững 70 năm chưa dùng đã hỏng.
Đá vỉa hè bền vững 70 năm chưa dùng đã hỏng.
Đá vỉa hè bền vững 70 năm chưa dùng đã hỏng.
Lên top