Bạt ngàn ngựa giấy, vàng mã tại lễ hội đền Đồng Bằng - Thái Bình

Hàng trăm ngựa giấy cùng các sản phẩm hàng mã được mang về đền Đồng Bằng (tỉnh Thái Bình) để cúng tế.
Hàng trăm ngựa giấy cùng các sản phẩm hàng mã được mang về đền Đồng Bằng (tỉnh Thái Bình) để cúng tế.
Hàng trăm ngựa giấy cùng các sản phẩm hàng mã được mang về đền Đồng Bằng (tỉnh Thái Bình) để cúng tế.
Lên top