Khánh Hòa:

Bất minh cách tính thu nhập tăng thêm của bệnh viện Y học cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top