Bất hợp lý trong giao thông tại Đà Nẵng: Được rẽ nhưng rẽ không được

Nhiều nút tín hiệu giao thông được phép rẽ phải tuy nhiên nhiều người vẫn không rẽ được (Ảnh: Hoàng Vinh)
Nhiều nút tín hiệu giao thông được phép rẽ phải tuy nhiên nhiều người vẫn không rẽ được (Ảnh: Hoàng Vinh)
Nhiều nút tín hiệu giao thông được phép rẽ phải tuy nhiên nhiều người vẫn không rẽ được (Ảnh: Hoàng Vinh)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM