Bắt hổ mang chúa “khổng lồ” nhốt cho du khách xem: Có vi phạm luật?

Lên top