Bắt hàng trăm kg gà không nguồn gốc từ lò mổ cung cấp gia cầm sạch

Gia cầm không nguồn gốc xuất xứ bị tạm giữ
Gia cầm không nguồn gốc xuất xứ bị tạm giữ
Gia cầm không nguồn gốc xuất xứ bị tạm giữ
Lên top