Bắt giữ tàu vận chuyển 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá bỏ chạy chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Ảnh: CSB cung cấp
Tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá bỏ chạy chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Ảnh: CSB cung cấp
Tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá bỏ chạy chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Ảnh: CSB cung cấp
Lên top