Bắt giữ lô hàng gần 10 tấn nghi chứa khí cười N2O

Hải quan Hải Phòng bắt giữ lô hàng gần 10 tấn nghi là khí cười N2O tại cảng Đình Vũ - ảnh minh họa
Hải quan Hải Phòng bắt giữ lô hàng gần 10 tấn nghi là khí cười N2O tại cảng Đình Vũ - ảnh minh họa
Hải quan Hải Phòng bắt giữ lô hàng gần 10 tấn nghi là khí cười N2O tại cảng Đình Vũ - ảnh minh họa
Lên top