Bắt giữ 3 tàu khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Đà

Các tàu khai thác cát, sỏi trái phép bị bắt giữ.
Các tàu khai thác cát, sỏi trái phép bị bắt giữ.
Các tàu khai thác cát, sỏi trái phép bị bắt giữ.
Lên top