Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển voọc chà vá chân xám giá 1 triệu

Bị nhốt trong lồng đôi mắt chú voọc chà vá chân xám luôn hướng nhìn ra vùng trời bên ngoài. Ảnh: Đình Trọng
Bị nhốt trong lồng đôi mắt chú voọc chà vá chân xám luôn hướng nhìn ra vùng trời bên ngoài. Ảnh: Đình Trọng
Bị nhốt trong lồng đôi mắt chú voọc chà vá chân xám luôn hướng nhìn ra vùng trời bên ngoài. Ảnh: Đình Trọng
Lên top