Bắt được cá mú “khủng” có 1 không 2 ở vùng biển Quảng Trị

Con cá mú "có 1 không 2" được đánh bắt ở vùng biển Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Phong.
Con cá mú "có 1 không 2" được đánh bắt ở vùng biển Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Phong.
Con cá mú "có 1 không 2" được đánh bắt ở vùng biển Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Phong.
Lên top