Bắt đầu tháo dỡ một số công trình vi phạm ven sông Sài Gòn

Chủ đầu tư tiến hành tháo dỡ theo quy định. Ảnh: PV
Chủ đầu tư tiến hành tháo dỡ theo quy định. Ảnh: PV
Chủ đầu tư tiến hành tháo dỡ theo quy định. Ảnh: PV
Lên top