Bắt đầu “khám - chữa bệnh” cho rừng Xích Tùng cổ Yên Tử

Các chuyên gia bắt đầu “khám - chữa bệnh” cho rừng Xích Tùng cổ Yên Tử. 
Ảnh: Nguyễn Hùng
Các chuyên gia bắt đầu “khám - chữa bệnh” cho rừng Xích Tùng cổ Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các chuyên gia bắt đầu “khám - chữa bệnh” cho rừng Xích Tùng cổ Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top