Bắt đầu đón chuyên gia Nhật Bản trở lại Việt Nam làm việc

Nhóm chuyên gia Nhật Bản đầu tiên đến Sân bay Vân Đồn chiều 25.6. Ảnh: CTV
Nhóm chuyên gia Nhật Bản đầu tiên đến Sân bay Vân Đồn chiều 25.6. Ảnh: CTV
Nhóm chuyên gia Nhật Bản đầu tiên đến Sân bay Vân Đồn chiều 25.6. Ảnh: CTV
Lên top