Bắt đầu chấm Giải Báo chí Quốc gia năm 2018

Hội đồng Sơ khảo sẽ chấm và lựa chọn khoảng 150 tác phẩm xuất sắc nhất đưa vào vòng Chung khảo. Ảnh: Nguyệt Hồ
Hội đồng Sơ khảo sẽ chấm và lựa chọn khoảng 150 tác phẩm xuất sắc nhất đưa vào vòng Chung khảo. Ảnh: Nguyệt Hồ
Hội đồng Sơ khảo sẽ chấm và lựa chọn khoảng 150 tác phẩm xuất sắc nhất đưa vào vòng Chung khảo. Ảnh: Nguyệt Hồ
Lên top